TEMO-undersökning

Jag har av någon anledning för ganska länge sedan blivit utvald att delta i TEMO’s (numera Synovate) undersökningar på nätet. Sitter just nu och gör en, och har kommit fram till de avslutande bakgrundsfrågorna.

Har du tillgång till Internet?

Alternativen är:

  • Ja, på jobbet
  • Ja, hemma
  • Ja, annanstans
  • Nej
  • Vet ej

Med tanke på att undersökningen görs på – just det – internet, tycker jag de två sista alternativen är en aning roande 😀

[tags]temo, synovate, undersökningar[/tags]

Kommentera gärna