Elförbrukning

Total elförbrukning, hushållsel inkl värme och varmvatten

VP elförbrukning senaste dygnet

VP elförbrukning senaste veckan

VP elförbrukning senaste månaden

VP elförbrukning senaste året

VP elförbrukning senaste två åren

Värmepumpens elförbrukning
(uppvärmning och varmvatten)

VP elförbrukning senaste dygnet

VP elförbrukning senaste veckan

VP elförbrukning senaste månaden

VP elförbrukning senaste året

VP elförbrukning senaste två åren

Kommentera gärna