VP: Inställningar och ändringar

IVT Greenline E7 med golvvärme i källare

Inställningar:
    Kurva: 3.2      Shuntkurva: 4.0
 Finjustering: 0      Finjustering: 0
     Diff: 8       Neutralzon: 2.0
   Rumstemp: 21.5       GT4 max: 45.0
Givarpåverkan: 5

NOT: Innegivare visar 1 grad för mycket

Knäckning         Knäckning shuntkurva
 +5: +1.5          20: +2.5
 0: +3           15: +5.4
 -5: +1.5          10: +6.8
               5: 0
               0: 0
              -5: 0
              -10: 17.4
              -15: 13.8
              -20: 10.2
              -25: 10.0
              -30: 10.0
              -35: 10.0

20 feb 2011: Larm hög pressostat 3 ggr. -22 grader kallt ute. 
       Upptäckte ett element med stängd ventil, någon som varit klåfingrig.
03 Jan 2011: ändrade shuntkurva från 4.5 till 4.0. Upplever källaren som väldigt varm (framför allt arbetsrum)
22 dec 2010: Larm Pressostat hög kl 03, 09 och 12.
       - partikelfilter rengjort.
16 okt 2010: Tillbaka på shuntautomatik.
19 maj 2010: ställt golvshunt i manuellt läge.
22 feb 2010: Larm pressostat hög 14:40
22 feb 2010: Larm pressostat hög 07:30.
26 sep 2008: Larm pressostat hög 04:20.
	   - Gjorde rent partikelfilter, verkar ha gjort susen
25 sep 2008: Larm pressostat hög 04:35.
	   - Golvvärme på shuntautomatik
21 jun 2008: Ändrade sommarurkoppling från 18 till 30 grader
	   Behöll automatisk shunt
11 jun 2006: kopplade om till RAD/Golv, kanske håller golvtemp
	   lagom samtidigt som källartemp sjunker lite och pump
	   går mindre på VV.
04 maj 2006: Andrade sommarurkoppling från 20 till 30 grader
03 maj 2006: Ändrade sommarurkoppling från 15 till 20 grader
	   Bör förhindra varma element när VXV står i VV i
	   sommardrift.
26 apr 2006: Sänkte shunten lite
25 apr 2006: Ställde shunt manuellt, kopplade om till VV-mantel/Golv
09 apr 2006: Ändrade värmediff från 5 till 8 grader
01 apr 2006: Kopplade in innegivare läge 5 (igen)
       Kurva står på 3.2
       knäckning runt 0 är +3 på noll och +1.5 vid -5 och +5
10 mar 2006: Fixade isolering på golvvärme, Rad retur för att få
	   bättre värden.
----- Fil återskapad från backup, sket sig någon gång i mars.
----- Flera ändringar föll bort.
09 feb 2006: Sänkte kurvan från 4.5 till 4.0
22 jan 2006: Flyttade gästrumsgivaren ut ur termostatkapslingen.
       Ger nu mer rättvisande tempvärden.
03 jan 2006: Knäckte shuntkurva - max 39 grader vid
       -5 och neråt.
21 dec 2005: Höjde till läge 3 igen - blev för kallt
20 dec 2005: Sänkte GV-pump från läge 3 till läge 2
15 dec 2005: Service på pump, ny VXV, Nya givare och
       korrigering av köldmedium.
       Slog på automatisk shuntstyrning igen.

Kommentera gärna